Den korta historian om Scanias personbilar

Last modified date

Idag är Scania ett välkänt lastbilsmärke med försäljning över hela världen. Lastbilarnas förare berömmer fordonens hytter för den goda komforten, och åkerierna för de bränsleeffektiva motorerna. För lastbilägare finns dessutom en uppsjö av styling och tillbehör till Scania som inte sällan gör att lastbilarna syns och märks på vägarna. Så även om kännedomen om Scanias lastbilar idag är hög är det få som känner till att företaget faktiskt vid sekelskiftet till stor del tog sitt avstamp i biltillverkning.

Scania och Vabis slår ihop

Det Scania vi känner till idag tog sin början 1911 då biltillverkarna Scania och Vabis förenades till ett företag. Den första bilen togs fram redan 1897 av ingenjör Eriksson. Bilen såldes aldrig i någon skala och företagen gjorde ingen ytterligare satsning på modellen. Tillverkning lades ner.

Ett par år senare skapas ”Surahammarbilen” (1903) vilket innebar en nystart för företagets biltillverkning. Namnet kommer av att Vabis hade sin tillverkning av järnvägsvagnar i orten Surahammar – orten dit produktionen av den nya bilen skulle förläggas.

Runt 1915 var dock Scania Vabis ett till storleken högst modest företag. De exporterade cirka 76 bilar så någon större volym var det inte att tala om vid den här tiden.

Åren efter 1919, då företaget genomled en svår ekonomisk kris p.ga. svikande betalningsförmåga hos kunderna, kantades av stora framgångar med lastbilstillverkningen. Just bilar blev vid sekelskiftet aldrig Scanias stora grej även om de hade ett par modeller (Scania Type-A) i sitt utbud. Istället kommer personbilarna in först i samband med SAAB-Scania, långt senare.

SAAB-Scania

Scania växer kraftigt under 50- och 60-talet där de köper flertalet stora fabriker och produktionsanläggningar över hela Sverige. De förvärvar karosseriverk och fabriker för ännu tyngre gods. Flera av deras idag strategiska platser för tillverkning såsom Oskarshamn och Zwolle i Nederländerna blev en del av Scania.

Scania samgår 1968 med industrikoncernen SAAB och därmed ingår Saabs samtliga modeller inom sitt personbilsutbud. Det inkluderar populära bilmodeller som Saab 900 och Saab 9000.

Under 1990-talet kom SAAB att sälja hela sin personbilsdivision och därmed påbörjades separationen av Saab och Scania i sin helhet. Saab blev försvarskoncernen som vi vet idag och Scania noterades på börsen. De båda företagen använder än idag den skånska Gripen som sin logotyp.

kalle